Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,01 до 0,1%

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Силиций. Определяне съдържанието на калций

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,1 % до 3 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,15 % до 0, 5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,5 % до 2,5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Антимон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на мед от 0, 01 до 0,5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на желязо от 0,05 до 0,5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Методи за химически анализ. Общи указания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Определяне съдържанието на мед

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Методи за химически анализ. Общи указания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на сяра от 0,05 до 0,2 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на натрий от 0,001 до 0, 05 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Определяне съдържанието на телур

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на силиций от 0,001 до 0,5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на селен от 0,001 до 0,1 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на селен от 0,5 до 2 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още