Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на никел

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Определяне съдържанието на кислород

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави медни деформируеми. Бронз безкалаен. Марки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави медни деформируеми. Бронз калаен. Марки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Месинг. Комплексометричен и атомно-абсорбционен методи за определяне съдържанието на цинк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Бронз. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на антимон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави на медна основа. Потенциометричен метод за определяне съдържанието на въглерод и методи с използване на автоматични анализатори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави на медна основа. Йодометричен метод за определяне съдържанието на сяра и метод с използване на автоматични анализатори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Месинг. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на антимон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на никел

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Бронз. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на магнезий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за определяне съдържанието на кадмий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и потенциометричен метод за определяне съдържанието на сребро

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и потенциометричен метод за определяне съдържанието на хром

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още