Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен анализ. Оптичен емисионен спектрометричен анализ с индуктивно свързана плазма

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-37 още

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за топлообменници. Част 2: Механични свойства

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на берилий

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви леярски за бутала

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви антифрикционни. Марки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий. Пламъко-фотометричен метод за определяне съдържанието на натрий

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за определяне на калай

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Пламъко-фотометричен метод за определяне съдържанието на натрий

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Метод за определяне на водород в течен метал

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Определяне съдържанието на цирконий

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за определяне съдържанието на олово

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Сплави алуминиеви. Фотометрични методи за определяне съдържанието на бор

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на силиций

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на желязо

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на манган

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още