Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на хром

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Ферохром. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Ферохром. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Тегловни методи за определяне съдържанието на волфрам

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на манган

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на олово

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Фотометричен и полярографски метод за определяне съдържанието на мед

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на бисмут

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на калий

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Фероманган. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Феросплави. Методи за химически и физико-химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Феробор. Алкалиметричен и потенциометричен метод за определяне съдържанието на бор

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Феробор. Тегловен и титриметричен метод за определяне съдържанието на алуминий

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още