Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стомана и чугун. Вземане и подготовка на проби за определяне на химичния състав (ISO/DIS 14284:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Фотометрични методи за определяне съдържанието на цирконий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на калай

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун, стомана, сплави на основа желязо, феросплави, хром и манган метални. Методи за определяне съдържанието на въглерод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун, стомана, сплави на основа желязо, феросплави, хром и манган метални. Методи за определяне съдържанието на сяра

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Определяне съдържанието на манган

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Определяне съдържанието на фосфор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за определяне на общото съдържание на алуминий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на волфрам

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на кобалт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на азот

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на бор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Метод за определяне съдържанието на тантал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Определяне съдържанието на молибден

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне съдържанието на сяра. Метод, използващ инфрачервена абсорбция след изгаряне в индукционна пещ (ISO 4935:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне съдържанието на хром. Потенциометричен или визуален метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне съдържанието на хром. Потенциометричен или визуален метод (ISO 4937:1986)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още