Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Антикорозионна защита на строителни конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-5 още

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия при много ниски концентрации на замърсяващ(и) газ(ове). Изменение 1: Предупреждение под линия (ISO 10062:2022/DAM 1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия на умора. Част 2: Изпитване за разпространение на пукнатини с използване на предварително напукани пробни образци. Изменение 1 (ISO 11782-2:1998/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Корозия в изкуствена атмосфера. Изпитване на ускорена корозия, включваща излагане, при контролирани условия, на цикли от влага и импулсно впръскване на солен разтвор (ISO/DIS 16701:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени водноохладителни системи. Част 1: Указания за провеждане на оценяване в лабораторни условия на корозия и контрол на замърсяванията в открити рециркулационни водноохладителни системи (ISO/DIS 16784-1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени водноохладителни системи. Част 2: Оценяване на експлоатационните характеристики на програмите за обработка на охлаждаща вода с използване на пилотен стенд за изпитване (ISO/DIS 16784-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-42 още

Изпитване на корозия в изкуствени атмосферни условия. Изпитвания на ускорена корозия, включващи последователно излагане на въздействието на стимулиращи корозията газове, аерозол на неутрална сол и сушене (ISO/CD 21207)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия под напрежение. Част 6: Подготовка и употреба на предварително напукани пробни тела за изпитване при постоянен товар или постоянно изместване. Изменение 1 (ISO 7539-6:2018/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Речник (ISO/DIS 8044:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Отстраняване на корозионни продукти от образци, изпитани на корозия. Изменение 1 (ISO 8407:2021/CD Amd 1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-42 още

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Изпитвания в солена мъгла. Изменение 1: Предупреждение под линия (ISO 9227:2022/DAM 1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-42 още

Галванични аноди за катодна защита в морска вода и солена тиня (ISO/DIS 9351:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-42 още

Защита от корозия. Общи изисквания към временната защита на металите от корозия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Средства за временна защита на металите. Класификация и означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития листови антикорозионни, залепени за стоманени строителни конструкции. Определяне на непрекъснатост

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-61 още

Защита от корозия. Покрития метализационни цинкови и алуминиеви. Означение, технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития метални дифузионни за защита от корозия. Технически изисквания и методи за контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Антикорозионна защита на метални изделия и конструкции в атмосферни условия. Основни изисквания при проектиране и конструиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още