Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стомани. Определяне на ниобий. Спектрофотометричен метод

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Стомани. Определяне на азот (следи). Спектрофотометричен метод

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне на хром. Пламъчен атомно-абсорбционен спектрометричен метод (FAAS)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Химичен анализ на стомана. Ред на изброяване на елементите в стандартите за стомана (ISO 6306:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на хром

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Ферохром. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Ферохром. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на никел

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед. Определяне съдържанието на кислород

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави никелови. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,01 до 0,1%

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Никел. Методи за химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Силиций. Определяне съдържанието на калций

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,1 % до 3 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още