Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Добавъчно производство на метали. Изпитване без разрушаване и оценяване. Откриване на дефекти в части (ISO/ASTM TR 52905:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-22 още

Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина до 8 mm

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Материали феромагнитни. Магнитно-прахов метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Магнитен метод. Суспензии. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия на валцувани метали. Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Ултразвуково изпитване на плоски продукти от стомана с дебелина не по-малка от 6 mm (метод на отражение)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 1: Магнитно-прахово изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 2: Изпитване с проникващи течности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 3: Ултразвуково изпитване на изковки от феритни или мартензитни стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 4: Ултразвуково изпитване на изковки от неръждаеми аустенитни или аустенитно-феритни стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Ултразвуково изпитване на H-профили с успоредни рамене и IPE-профили

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване на плоски продукти от аустенитни и аустенитноферитни корозионноустойчиви стомани с дебелина равна или по-голяма от 6 mm (метод на отражение)

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 9 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване на стоманени пръти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 1: Стоманени отливки с общо предназначение

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 2: Стоманени отливки за високо напрегнати елементи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 3: Отливки от сферографитен чугун

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още