Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални материали. Изпитване на удар с чук на Charpy на пробни тела с V–надрез. Инструментален метод за изпитване (ISO/FDIS 14556:2023)

50.60 Край на гласуването

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на едноосово пълзене при опън. Метод за изпитване (ISO/DIS 204:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 9 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на опън (ISO/DIS 2740:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 1 още

Метални материали. Означаване на осите на образеца за изпитване по отношение структурата на продукта (ISO/FDIS 3785:2023)

50.60 Край на гласуването

ЕРГ 9 още

Метални прахове. Определяне на якостта на сурово чрез напречно счупване на пресовани правоъгълни образци (ISO/FDIS 3995:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ЕРГ 1 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Knoop. Част 1: Метод за изпитване (ISO/DIS 4545-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 9 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела без надрез за изпитване на удар

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 1 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 1: Метод за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 2: Проверка и калибриране на машините за изпитване (твърдомери)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 3: Калибриране на еталонните блокове (ISO 6506-3:2014)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Vickers. Част 1: Метод за изпитване (ISO/DIS 6507-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 9 още

Метали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 1: Метод за изпитване (ISO/DIS 6508-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 2: Проверка и калибриране на машини за изпитване и индентори (ISO/DIS 6508-2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 3: Калибриране на еталонни блокове (ISO/DIS 6508-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 9 още

Чугун с пластинчат графит. Метод за изпитване на огъване

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 9 още

Метали. Методи за изпитване на усукване

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 9 още

Тел за нитове от алуминий и алуминиеви сплави. Изпитване на срязване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Чугун сив. Определяне якостта на натиск

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 9 още