Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални материали. Инструментално изпитване чрез проникване за твърдост и свойства на материалите. Част 1: Метод за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Метални материали. Инструментално изпитване чрез проникване за твърдост и свойства на материалите. Част 2: Проверка и калибриране на машините за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Метални материали. Инструментално изпитване чрез проникване за твърдост и свойства на материалите. Част 3: Калибриране на еталонни блокове

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на едноосово пълзене при опън. Метод за изпитване (ISO 204:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 9 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на опън (ISO/FDIS 2740:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави. Определяне на якост на огъване (ISO/AWI 3325)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 1 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Knoop. Част 1: Метод за изпитване (ISO 4545-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 9 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела без надрез за изпитване на удар (ISO/FDIS 5754:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 1: Метод за изпитване (ISO/DIS 6506-1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 2: Проверка и калибриране на машините за изпитване (твърдомери) (ISO/DIS 6506-2:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 3: Калибриране на еталонните блокове (ISO/DIS 6506-3:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Vickers. Част 1: Метод за изпитване (ISO 6507-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 1: Метод за изпитване (ISO/FDIS 6508-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 2: Проверка и калибриране на машини за изпитване и индентори (ISO/FDIS 6508-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 9 още

Метални материали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 3: Калибриране на еталонни блокове (ISO/FDIS 6508-3:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 9 още

Чугун с пластинчат графит. Метод за изпитване на огъване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Метали. Методи за изпитване на усукване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Тел за нитове от алуминий и алуминиеви сплави. Изпитване на срязване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още