Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтена и газова промишленост. Мокри топлоизолационни системи за тръбопроводи и подводно оборудване. Част 1: Валидиране на материали и изолационни системи (ISO/DIS 12736-1:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Мокри топлоизолационни системи за тръбопроводи и подводно оборудване. Част 2: Процес на квалификация за производство и процедури за прилагане (ISO/DIS 12736-2:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Мокри топлоизолационни системи за тръбопроводи и подводно оборудване. Част 3: Интерфейси между системи, покритие на монтажнш съединения и ремонти на място (ISO/DIS 12736-3:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Корозионноустойчиви безшевни тръбни изделия от стоманени сплави за употреба като обшивки, тръбопроводи, материали за свързване и принадлежности. Технически условия на доставка. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Контрол и ограничаване на пожарите и експлозиите на морски добивни инсталации. Изисквания и указания (ISO/DIS 13702:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-60 още

Нефтена, химическа и газова промишленост. Тръбопроводни системи на морски добивни платформи и на рафинерии на сушата. Част 3: Материали (ISO/DIS 13703-2:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи на морски добивни платформи и на рафинерии на сушата. Част 3: Производство (ISO/DIS 13703-3:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Морски добивни инсталации. Изисквания и препоръки за реагиране при извънредни ситуации

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и добив. Част 1: Електрически потопяеми помпи за механизиран добив (ISO 15551-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за морски съоръжения. Част 1: Метеорологични и океанографски съображения за проектиране и експлоатация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за морски съоръжения. Част 3: Съоръжения над водата (ISO/DIS 19901-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за морски съоръжения. Част 4: Геотехнически съображения при проектирането (ISO/DIS 19901-4:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за морски съоръжения. Част 7: Системи за стационарно поддържане на плаващи конструкции и подвижни морски съоръжения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за морски съоръжения. Част 8: Изследвания на морското дъно (ISO/DIS 19901-8:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Оценяване на специфичното местоположение на подвижни съоръжения в морето. Част 1: Подемни съоръжения (ISO/DIS 19905-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Определяне на пламната температура. Метод за определяне на пламване/непламване и на пламната температура в малък апарат със затворен тигел (ISO 3679:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Апаратура и обзавеждане за газонефтени геофизически изследвания. Кабелни накрайници. Типове основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Оборудване нефтогазодобивно за спуско-подемни операции и въртоци. Основни параметри и присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още