Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба

30.60 Край на гласуването

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на общите онечиствания. Част 1: Средни дестилати и горива за дизелови двигатели

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на общите онечиствания. Част 2: Метилови естери на мастни киселини

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне закъснението на запалване и изведеното цетаново число (DCN) в средни дестилатни горива чрез изгаряне в камера с постоянен обем

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин. Определяне на сух остатък (нелетливо вещество). Гравиметричен метод

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Автомобилни горива. Парафиново гориво за дизелови двигатели, получено чрез синтез или хидрообработка. Изисквания и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Горива от средни дестилати и метилови естери на мастни киселини (FAME) и смеси. Определяне стабилността на окисление чрез метод на стръмна, малка скала на окисление (RSSOT)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Гориво за дизелови двигатели и горива за отопление. Определяне на граничната температура на филтруемост през студен филтър. Метод на линейно охлаждаща баня

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Автомобилни горива. Смеси на метилов естер на мастни киселини (FAME) с гориво за дизелови двигатели. Определяне на стабилността на окисление чрез метод на ускорено окисление при 120 °C

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели с високо съдържание на FAME (B20 и B30). Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на качеството на горивата за дизелови двигатели при запалване. Метод с фиксирано отношение на компресионно запалване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане. Микродестилация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Бензинови горива за малки двигатели с вътрешно горене. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Гориво за дизелови двигатели. Оценка на смазочната способност чрез използване на устройство с високочестотно възвратно-постъпателно движение (HFRR). Част 1: Метод за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-67 още

Горива за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на меркаптанова сяра

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Горива за реактивни двигатели. Определяне термичната стабилност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Гориво за реактивни двигатели РТ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още