Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 2: Дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-51 още

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 3: Подпалки за запалване на твърди горива за използване в барбекю. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-51 още

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 4: Барбекюта за еднократно използване с изгаряне на твърди горива. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-51 още

Твърди биогорива. Определяне разпределението по размери на частиците за непресовани горива. Част 1: Осцилиращ метод за пресяване с използване на сито с отвори 3,15 mm и по-големи (ISO/DIS 17827-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне разпределението по размери на частиците за непресовани горива. Част 2: Метод с вибрационно сито, при който се използват сита с отвори 3,15 mm и по-малки (ISO/DIS 17827-2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Твърди възстановени горива. Определяне на самозагряване. Част 1: Изотермична калориметрия (ISO 21911-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието на елементите (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn) (ISO/AWI 3884)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Твърди възстановени горива. Определяне на индекс на рециклиране при съвместно обработване (ISO/DIS 4349:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Въглища и кокс .Пепел

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-51 още

Черни и антрацитни въглища и кокс. Определяне на летливи вещества

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-51 още

Кокс. Определяне на влага в проба за изпитване за общ анализ

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на арсен и селен. Метод със смес на Еschka и отделяне на хидрид

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на живак във въглища

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на кадмий във въглища

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Въглища и кокс. Определяне на стойността на горната топлина на изгаряне

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на метали, които могат да бъдат екстрахирани в разредена солна киселина

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на сяра чрез титриране по метода на Coulomb

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още

Черни и антрацитни въглища. Метод за измерване на набухването на черни и антрацитни въглища чрез използване на дилатометър

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-51 още