Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битуми и битумни свързващи вещества. Подготовка на проби за изпитване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичен вискозитет

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен вискозитет чрез вакуумна капиляра

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Терминология

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран на основата на масла: креозоти. Спецификации и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-51 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрацията с игла

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Условия за ускорено продължително стареене в съд за стареене под налягане (PAV)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на комплексния модул на срязване и фазовия ъгъл. Реометър на динамично срязване (DSR)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на якостта при огъване чрез провисване. Ивичен реометър (BBR)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битумни свързващи вещества. Определяне на поведението при разпадане и непосредственото сцепление на катионни битумни емулсии

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Парафин технически

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Церезин технически

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми нефтени и материали скални за пътно строителство. Методи за определяне на сцеплението

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Битуми нефтени. Метод за определяне съдържанието на водоразтворими съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми нефтени. Изпитване на съдържание на водоразтворими киселини и основи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Парафини и церезини нефтени. Метод за определяне пенетрацията с игла

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Течности смазочно-охлаждащи и присадки. Определяне на хидроксилното число

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още