Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтопродукти. Определяне на типове ароматни въглеводороди в средни дестилати. Метод на високоефективна течна хроматография и доказване чрез показателя на пречупване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 1: Взимане на проби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 2: Аналитичен метод и интерпретация на резултатите, базирани на GC-FID и GC-MS анализи с ниска разделителна способност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на плътност. Метод чрез осцилиране с U тръба (ISO/AWI 12185)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-67 още

Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен тигел. Изменение 1: Актуализиране на отклонението (ISO 13736:2021/DAM 1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от тръбопровод

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Определяне на пламната температура. Метод за определяне на пламване/непламване и на пламната температура в малък апарат със затворен тигел (ISO/DIS 3679:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 4: Използване на диаграми за статистически контрол за валидиране на статуса "под статистически контрол" при изпълнението на стандартен метод за изпитване в една лаборатория (ISO 4259-4:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Оценка на относителното изместване между различните методи, които определят едно и също свойство на материала

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-67 още

Бензин-разтворител за каучуковата промишленост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Терпентин минерален

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Норми за изчисляване роторите на центрофугите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти течни. Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър Реотест

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на фракционен състав при понижено налягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на хлор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още