Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 2: Водни улеи като пасивни прегради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 4: Автоматични гасителни инсталации за главни галерии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Минни машини. Подвижни машини, работещи под земята. Безопасност на машини (ISO 19296:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 82 още