Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Транспортьори лентови за кариери. Товаро-претоварващи устройства. Основни размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-100 още

Машини товарачни подземни за подготвителни работи. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Транспортьори руднични греблови двуверижни и триверижни с кръглозвенни вериги. Улей. Основни размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-100 още

Гребла за руднични греблови местими транспортьори. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Звена съединителни за руднични греблови местими транспортьори. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Подаватели тръскащи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Подаватели пластинчати. Типове, основни параметри и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Транспортьори лентови за открити рудници. Съединители. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Транспортьори лентови за открити рудници. Спирачки. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Вагонетки руднични и товарни. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Багери кариерни роторни. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Лебедки скреперни подземни. Правила за приемане и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Багери кариерни верижни. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Локомотиви дизелови подземни. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Транспортьори рудничнн греблови местими. Общи изисквания по безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Вагонетки минни с необръщаем кош за руди. Типове. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-100 още

Обръщатели на руднични вагонетки. Класификация, основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-100 още

Вагонетки минни с необръщаем кош за въглища. Типове. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още