Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Руди и концентрати железни. Класификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, концентрати, агломерати и пелети железни и манганови. Определяне на гранулометричния състав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Руди железни и концентрати. Норма за точност на претегляне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди железни, концентрати, агломерати и пелети. Фотометричен, атомно-абсорбционен и тегловен метод за определяне съдържанието на никел

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, агломерати и пелети железни. Определяне на редуцируемостта

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, агломерати и пелети железни. Определяне якостта при падане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Определяне загубата на маса при накаляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Руди, концентрати, агломерати и пелети железни и манганови. Методи за определяне на действителната, обемната и насипната плътност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне якостта в процеса на редукция

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Методи за вземане и подготовка на проби за физически изследвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди железни. Метод за определяне на коефициента на смилаемост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за определяне съдържанието на метално желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне температурата на начало на омекване и температурния интервал на омекване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне газопроницаемостта и свиването на слоя при редукция

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Концентрати железни. Методи за определяне на външната специфична повърхност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди железни. Агломерати и пелети. Метод за определяне на якостта след статична нискотемпературна редукция

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне на редукцията при натоварване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за определяне съдържанието на двувалентното желязо

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още