Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Минни машини. Системи за контрол на качеството на въздуха в заграждения за оператор. Изисквания за експлоатационни характеристики и методи за изпитване. Изменение 1 (ISO 23875:2021/Amd 1:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-100 още

Миннографическа документация. Условни знаци за обекти и постройки на повърхността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Миннографическа документация. Правила за съставяне

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Охрана на труда. Въздух рудничен. Метод за измерване концентрацията на вредни газове с индикаторни тръбички

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Минна графична документация. Видове и комплектност

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Минна графична документация. Минни чертежи. Общи правила за изпълнение

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Минна графична документация. Елементи от минни обекти. Изобразяване

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Минна графична документация. Условни означения. Правила за изпълнение

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Документация придружителна за оборудване на подземни рудници. Списък и съдържание

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивост към кристализация на соли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на замръзване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Петрографско изследване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне якостта на огъване при постоянно натоварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на разрушаващо натоварване в отвор за центриращ щифт

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на абсорбция на вода при атмосферно налягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне устойчивостта на стареене чрез термичен шок

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на динамични модули на еластичност (чрез измерване на основната резонансна честота)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне устойчивостта на изтриване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-55 още