Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Средства за защита на дървесината. Определяне на токсични дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (европейски термити) (Лабораторен метод)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран на основата на масла: креозоти. Спецификации и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-51 още

Дълготрайност на дървесина и продукти на основата на дървесина. Определяне на емисиите от дървесина, обработена със средство за защита, в околната среда. Част 2: Дървени продукти, изложени на въздействието на клас на употреба 4 или 5 (в контакт с почва, сладка вода или морска вода). Лабораторен метод

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната ефективност срещу Lyctus Brunneus (Stephens). Част 1: Прилагане чрез нанасяне на повърхността (лабораторен метод)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната ефективност срещу Lyctus brunneus (Stephens). Част 2: Прилагане чрез импрегниране (лабораторен метод)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесина и продукти от дървесина. Масивна дървесина, обработена със средства за защита. Част 1: Класификация на дълбочина на пропиване и задържане

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесина и продукти от дървесина. Масивна дървесина, обработена със средства за защита. Част 2: Указания за вземане на проби за анализ на дървесина, обработена със средства за защита

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-33 още

Средства за защита на дървесина. Определяне на лекуващата ефикасност срещу появата на Anobium punctatum (De Geer)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на огнезащитните свойства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал, обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 1: Процедура за вземане на проба от креозот

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал, обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 2: Процедура за вземане на проба от обработен с креозот дървен материал за последващ анализ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал, обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 3: Определяне на съдържанието на бензопирен в креозота

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал, обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 4: Определяне на съдържанието на водоразтворими феноли в креозота

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървесината. Част 1: Оценяване на биоцидната ефикасност на консерванти за дърво

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървесината. Част 2: Оценяване на устойчивостта или подобрената дълготрайност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (термити, разпространени в Европа) (Лабораторен метод)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивното действие срещу Reticulitermes термити (термити, разпространени в Европа) (Лабораторен метод)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-33 още

Средства за защита на дървесина. Полеви метод за изпитване за определяне на относителната защитна ефективност на средство за защита на дървесина без контакт с почва. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още