Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Регулирани химикали в продукти. Определяне на съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) чрез газова хроматография- масспектрометрия в пластмасови и каучукови изделия, предназначени за масовия потребител, които влизат в пряк контакт с човешката кожа и устната кухина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Стирен мономер

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Меламин

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Нафталин коксохимически

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Въглеводороди ароматни. Определяне на цвят след киселинна обработка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Въглеводороди ароматни. Определяне на киселинността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Въглеводороди ароматни. Изпитване на корозионното действие върху медна пластина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 47 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 47 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 28 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 47 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 47 още