Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Твърди матрици на околната среда. Определяне на халогени и сяра чрез окислително пирохидролитично изгаряне, последвано от йонхроматография

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към техническите характеристики. Част 1: Програмирани уреди за шофьори нарушители в нетрезво състояние с мундщук и измерване на алкохолното съдържание на издишвания въздух и общо предпразно предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-20 още

Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към техническите характеристики. Част 7: Документ за монтаж

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-20 още

Анализ на газа. Преобразуване на данни за състава на газовата смес

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Анализ на газа. Сравнителни методи за определяне и проверка на състава на калибриращи газови смеси

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Метали с висока чистота. Методи за химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Хроматография газова. Общи указания за анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Автомобили. Анализатор за определяне съдържанието на въглероден окис в отработилите газове. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Продукти химически. Метод за определяне на бромното число

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Анализатори амперометрични промишлени на разтворения във вода кислород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Продукти химически органични. Методи за определяне на йодното число

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Продукти химически органични. Методи за определяне на температурните граници на дестилация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Сплави твърди спечени. Общи изисквания към методите за химически анализ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Продукти химически. Потенциометричен метод за определяне pH на водни разтвори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Продукти химически органични. Метод за определяне на хидроксилното число с оцетен анхидрид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Олово и оловни сплави. Методи за вземане на проби за химичен анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Химичен анализ на алумосиликатни огнеупори с нитридна свръзка. Част 1: Химични методи

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-7 още

Химичен анализ на алумосиликатни огнеупори с нитридна свръзка. Част 2: XRD методи

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-7 още