Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини за обработване на хранителни продукти. Съоръжения за повдигане и наклоняване на вани. Изисквания за безопасност и за хигиена

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 3 още

Термометри за измерване температурата на въздуха и на продуктите при транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Изпитвания, характеристики, пригодност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-28 още

Температурни записващи устройства и термометри за транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Периодична проверка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-28 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за нарязване на хляб на филии. Изисквания за безопасност и за хигиена за машини за нарязване на хляб на филии на самообслужване

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за дозиране на хранителни продукти. Изисквания за безопасност и за хигиена

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за отделяне на главата и на филето на рибата. Изисквания за безопасност и за хигиена

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за тендеризиране на месо. Изисквания за безопасност и за хигиена

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за дозиране на печива и сладкарски изделия . Изисквания за безопасност и за хигиена

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 3 още

Транспортьори верижни с междинно дъно

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Птицепреработваща промишленост. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-32 още

Домати оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-32 още

Краставици оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-32 още

Пипер оранжериен. Режим на съхраняване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-32 още

Правила и норми за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в предприятията за добиви и преработка на птиче месо

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Пастьоризатори тунелни с непрекъснато действие за хранителната промишленост. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Бланшори водни. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Хомогенизатори за мляко. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Машини за бутилиране на хранителни течности. Общи технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още