Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на мед

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на водното съдържание и сухото вещество

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко. Методи за определяне на плътността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Определяне на киселинността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко. Метод за определяне на рефракционно число

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне пастьоризацията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Бутирометри стъклени. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Бутирометри стъклени за мляко. Размери и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Везни за определяне влагата в млечните продукти. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Мляко и млечни продукти. Метод за определяне съдържанието на калций в сирената

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Продукти млечни. Органолептична оценка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне степента на хидролиза на лактозата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Метод за определяне степента на хомогенизация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на пепелното съдържание

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на захарите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на белтък

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на натриев хлорид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и нитрити. Част 1: Метод с използване на редукция с кадмий и спектрометрия (ISO 14673-1:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-32 още