Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Автентичност на храните. ДНК баркодиране на двучерупчести и продукти, получени от двучерупчести с използване на определен сегмент от митохондриалния 16S rRNA ген

40.60 Край на общественото допитване

ТК-32 още

Автентичност на храните. ДНК баркодиране на месо и месни продукти от бозайници и домашни птици, с използване на определени сегменти на митохондриалния цитохром b и цитохром c оксидаза I ген

40.60 Край на общественото допитване

ТК-32 още

Автентичност на храните. Автентичност на храните и измами. Понятия, термини и дефиниции

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-32 още

Прилагане на платформа за проследяване, базирана на блокчейн, за храни от студената верига (ISO/DTR 16340.2:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-80 още

Опаковане. Управление на хигиената при производството на опаковки за храни. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Хигиена на хранителни продукти. Производство и разпространение на топли напитки от вендинг автомати и машини за горещи напитки. Хигиенни изисквания, изпитване за миграция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-32 още

Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кокали. Метод с ESR спектроскопия

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-32 още

Безопасност на машините. Смазки, попадащи случайно в контакт с продукта. Хигиенни изисквания (ISO 21469:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига (ISO 22000:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Безопасност на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (ISO 22003-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти (ISO/TS 22002-1:2009)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-32 още

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 5: Транспорт и съхранение (ISO/TS 22002-5:2019)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-32 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 34 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 199 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 34/SC 17 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 34/SC 17 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 34/SC 17 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 34 още