Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Горска техника. Изисквания за сапани и отклонителни шайби за операции за изтегляне в горското стопанство

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-23 още

Машини селско и горскостопански. Методи за оценка на електрозадвижването на селскостопанските агрегати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-23 още

Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне условията за полски изпитвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Машини селскостопански и горскостопански. Методи за измерване на конструктивните параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за провеждане на хронометраж и определяне на експлоатационните показатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Параметри на енергетичните средства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-23 още

Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за изпитване на защита от корозия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Трактори селскостопански и горскостопански. Теглителни класове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за измерване на силите, прилагани върху органите за управление

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Метод за определяне концентрацията на прах

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за измерване параметрите на вибрациите на работното място

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за измерване шума на работното място

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Разположение на органите за управление и размери на кабината. Метод за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Охрана на труда. Трактори селскостопански и горскостопански. Методи за изпитване на защитната кабина или рама чрез динамично натоварване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Трактори селскостопански и горскостопански. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Трактори селскостопански и горскостопански. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне и оценка на пожарната безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Горска техника. Машини за раздробяване на дървесина. Безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още