Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Земеделска и горска техника. Изисквания към прашалките за опазване на околната среда

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Земеделска и горска техника. Изисквания към апарати за внасяне на микрогранули на продукти за растителна защита за опазване на околната среда

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за опазване на околната среда. Част 5: Системи за пръскане от летателни средства (ISO/FDIS 16119-5:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-14 още

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 1: Общи изисквания (ISO/DIS 16122-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 2: Щангови пръскачки (ISO/DIS 16122-2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 3: Пръскачки за храсти и дървета (ISO/DIS 16122-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 4: Стационарни или частично подвижни пръскачки (ISO/DIS 16122-4:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Оборудване за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 1: Изисквания за безопасност и за опазване на околната среда (ISO/DIS 19932-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Оборудване за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 2: Методи за изпитване (ISO/DIS 19932-2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Оборудване за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 3: Инспекция на пръскачки в употреба, носени на гръб (ISO/DIS 19932-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Оборудване за растителна защита. Пръскачки, задвижвани с двигател с вътрешно горене, носени на гръб. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда и методи за изпитване. Изменение 1 (ISO 28139:2019/DAM 1:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-14 още

Машини селскостопански за защита на растенията. Работна широчина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Машини селскостопански за химическа защита на растенията. Пръскачки. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Машини селскостопански за химическа защита на растенията. Пръскачки носими безмоторни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Машини селскостопански за защита на растенията. Разпръсквачи, дюзи и маркучи. Присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Машини селскостопански. Пръскачки вентилаторни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Каучукови маркучи за пръскане в селското стопанство (ISO 1401:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за опазване на околната среда. Част 1: Общи изисквания (ISO 16119-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още