Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Текстил и текстилни продукти. Определяне на биоцидни добавки. Част 2: Консервиращи агенти на основа хлорфенол, метод използващ газова хроматография

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Органичен флуор. Част 1: Определяне на нелетливи съединения чрез метод на екстракция с използване на течна хроматография

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Органичен флуор. Част 2: Определяне на летливи съединения чрез метод на екстракция с използване на газова хроматография

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-44 още

Носими електронни устройства и технологии. Част 204-1: Електронен текстил. Метод за изпитване на издръжливост на пране на електронна текстилна система в облекло за свободно време и за спорт (IEC 63203-204-1:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-19 още

Носими електронни устройства и технологии. Част 204-2: Електронен текстил. Метод за изпитване за характеризиране на промяната на електрическото съпротивление при изпитване на огъване в коляното и лакътя на електронната текстилна система (IEC 63203-204-2:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B04: Устойчивост на цвета на изкуствени атмосферни условия: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C09: Устойчивост на цвета на окислително избелване при пране в домашни и обществени перални при използване на сравнителен детергент без фосфат, съдържащ активатор за избелване при ниска температура (ISO/DIS 105-C09:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C12: Устойчивост на цвета на индустриално пране (ISO/AWI 105-12)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-44 още

Текстил. Определяне на формалдехид. Част 3: Свободен и хидролизиран формалдехид (метод на екстракция с вода). Определяне чрез течна хроматография (ISO/CD 14184-3)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-44 още

Защитно облекло. Защита срещу дъжд. Метод за изпитване на готови облекла с падащи отгоре високоенергийни капки (ISO/DIS 24231:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-50 още

Текстил. Означения за поддържане, кодирани чрез символи (ISO/FDIS 3758:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 1: Определяне на загубата на влакна от тъкани по време на пране (ISO/FDIS 4484-1:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 2: Качествено и количествено оценяване на пластмасовите микрочастици (ISO/DIS 4484-2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 3: Измерване на масата на отделения събран материал от крайни текстилни продукти, посредством метод за домашно пране (ISO/FDIS 4484-3:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-44 още

Материали и изделия текстилни. Общи термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни вълнени и вълнен тип. Устойчивост на обагрянията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Методи за изпитване. Определяне на общите понятия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали шевни помощни. Методи за определяне показателя пъргавина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още