Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Високоскоростни транспортни услуги

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-12 още

Аспекти на високоскоростните транспортни системи. Референтна архитектура

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-12 още

Опаковки, устойчиви на отваряне от деца за еднократна употреба за фармацевтични продукти. Изисквания и изпитване (ISO 14375:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-73 още

Опаковане. Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания и процедури за изпитване на опаковки за еднократна употреба за нефармацевтични продукти (ISO 28862:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-73 още

Калибри и шаблони за контрол на опаковки. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Охрана на труда. Опаковка производствена. Изисквания по безопасност при експлоатация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Съдове. Класификация. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковки от пластмаса, комбинирани материали и картон за продукти на общественото хранене. Методи за санитарно-микробиологичен контрол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковка. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковка потребителска. Основни термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковки потребителски. Метод на изпитване якост на удар при свободно падане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковка. Номенклатура на показателите на качеството

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковка. Метод за вземане и подготовка на проби за определяне количеството микроорганизми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Единна система за конструкторска документация. Опаковки. Правила за изпълнение на чертежи

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Опаковка. Система от размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Каси картонени. Методи за изпитване на механичните качества

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковка. Правила за приемане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Машини металообработващи и дървообработващи. Опаковка транспортна

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още