Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини за земни работи. Безопасност. Системи за защита от замърсяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-100 още

Машини за земни работи. Безопасност. Машини за разрушаване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за земни работи. Лабораторни изследвания на защитни конструкции. Технически изисквания за граничен обем на деформация. Изменение 1 (ISO 3164:2013/FDAM 1:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-100 още

Машини за земни работи. Защитни конструкции при преобръщане. Лабораторни изпитвания и изисквания за технически характеристики. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-100 още

Машини за земни работи. Предпазни колани и закрепване на предпазни колани. Изисквания за техническите характеристики и изпитвания (ISO/DIS 6683:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-100 още

Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни едноосни. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни двуосни. Типове. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини за земни работи. Багери (ескаватори) еднокошови универсални. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Строителни и пътно-строителни машини. Булдозери на база двуосни пневмоколесни влекачи. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Строителни и пътно-строителни машини, скрепери полуприкачни към пневмоколесни влекачи. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Циментовози-полуремаркета автомобилни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Автогрейдери. Типове. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини земекопни. Съоръжения за обслужване. Техника на безопасността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Кутии скоростни с превключване под товар за строителни и пътни машини. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Техника на безопасността. Подемници строителни. Режими на работа на механизмите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Правила за приемане и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още