Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-31 още

Кранове. Бордови кранове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-31 още

Кранове. Общо проектиране. Част 3-1: Гранични състояния и доказване на годността на стоманени конструкции

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-31 още

Кранове. Общо проектиране. Част 3-8: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части на механизмите. Валове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-31 още

Кранове. Органи за управление и места за управление

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-31 още

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-31 още

Кранове. Кулокранове

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-31 още

Кранове. Механично задвижвани лебедки и подемни устройства. Част 2: Механично задвижвани подемни устройства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-31 още

Кулокранове. Системи за предотвратяване на сблъсък. Изисквания за безопасност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-31 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 43: Асансьори за кранове

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-66 още

Кранове. Интерфейс между бордови кран и работна платформа

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-31 още

Шнурове с каучукова изолация, преносим среден тип с вградено носещо стоманено въже за електротелфери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Контрол на производството и монтажа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Кранове товароподемни. Барабани. Профил и размери на каналите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Методи за изпитване на стелажни щабелни кранове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Графически символи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Разстояния на безопасност

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-31 още

Кранове козлови с количка. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още