Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Управление на космически проекти. Цялостно логистично поддържане и техническо обслужване (ISSE)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Фотоелектрически модули и съставни части

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. ASIC, FPGA и IP Core технология

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Електрически и електронни процеси

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-15 още

Устойчивост в космическото пространство. Изисквания за ограничаване на космически отпадъци (ISO 24113:2023, с промени)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-15 още

Космическо пространство. Наблюдение на опознаването на ситуацията в космическото пространство. Част 01: Речник на обектите в близост до Земята и наблюдение и проследяване на условията в космоса

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-15 още

Космически системи. Терминологичен речник

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космически системи. Серия EN 16600. Описание, изпълнение и общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Управление на космически проекти. Част 10-01: Организиране и извършване на прегледи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Управление на космически проекти. Планиране и изпълнение на проект

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Управление на космически проекти. Част 40: Управление на конфигурацията и на информацията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Управление на космически проекти. Част 60: Управление на разходите и на програмата

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Управление на космически проекти. Част 80: Управление на риска

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Контрол на критични точки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Система за управление на несъответствия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Управление за осигуряване на продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Осигуряване на качеството и на безопасността на центровете за изпитване на космическа техника

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Съхранение, манипулиране и транспортиране на космически летателни средства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още