Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 100: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Част 508: Измерване на дебелината на покритието върху контактите. Методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Част 509: Адхезия на покритието върху контактите. Методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космична техника. Конструиране и инсталиране на електрически и оптични системи за взаимно свързване в самолетостроенето

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Кабел, електрически, за цифрово предаване на данни. Част 001: Техническа спецификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренасяне на цифрови данни. Част 009: Кабел с единична оплетка. Шина тип CAN, 120 Ohms. Тип WX. Стандарт за продукт

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрическа кабел за пренасяне на цифрови данни. Част 011: Единична оплетка. Star Quad 100 ohms. Леки - Тип KL. Стандарт за продукт

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, използване в самолети. Методи за изпитване. Част 306: Промяна на затихването по време на температурни цикли

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 801: Движение на влакната при натиск

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Симплексна високоскоростна система за предаване на данни

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи за електрическа и оптична връзка. Водозащитени щифтове. Част 003: Клас Т. Стандарт за продукт

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивка125 μm. Част 301: Обтегната структура, 50/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 1,8 mm. Стандарт за продукт

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивка 125 μm. Част 401: Обтегната структура, нечувствителна на огъване, 50/125 µm GI номинален диаметър на нишката, външен диаметър 1,8 mm. Стандарт за продукт

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Подготовка, свързване и монтаж на радиочестотни (RF) коаксиални кабели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Определяне податливостта на плакирани със сребро проводници и кабели към "червена корозия"

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Терминология и технически изисквания за работните характеристики на жироскопи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 100: Общи положения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 214: Попадение на мълния, импулс на тока и напрежението

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още