Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо предназначение. Работни температури между - 55 °C и 260 °C. Част 011: Серия DZA, едножилни и многожилни кабелни комплекти за използване в атмосфера с ниско налягане. Стандарт за продукт

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо предназначение. Работни температури между -65 °C и 260 °C. Част 012: Серия DZ, едножилни кабели за UV лазерен печат за използване в атмосфера с ниско налягане. Стандарт за продукт

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Характеристики на електрическите източници за захранване на самолети

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна икосмическа техника. Прекъсвачи. Техническа спецификация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 100: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 403: Синусоидални и случайни вибрации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване.Част 508: Измерване на дебелината на покритието върху контактите.

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 509: Адхезия на покритието върху контактите.

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до 50 A. Част 001: Техническа спецификация

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до 50 A. Част 001: Техническа спецификация

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25 A. Част 001: Техническа спецификация

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 1 A до 25 A. Част 007: Дебелина на ножа за свързване 6,3 mm със сигнален контакт за поляризация 2,8 mm. Стандарт за продукт

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25 A. Част 001: Технически изисквания

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 1 A до 25 A - Част 006: 6,3 и 2,8 mm клеморед с клема за поляризиран сигнал. Стандарт за продукт

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви или неустойчиви на огън, работещи продължително при температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С. Част 004: Гнезда с монтирана застопоряваща гайка. Стандарт за продукт

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви или неустойчиви на огън, работещи продължително при температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С. Част 006: Херметични гнезда с монтирана застопоряваща гайка. Стандарт за продукт

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви или неустойчиви на огън, работещи продължително при температури от - 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С. Част 012: Застопоряваща гайка за фиксиране на гнезда. Стандарт за продукт

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически контакти, използвани в елементи за свързване. Част 002: Списък и използване на контакти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още