Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Акумулаторни батерии за самолети. Част 1: Общи изисквания за изпитване и нива на работните характеристики (IEC 60952-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за самолети. Част 2: Изисквания относно проектирането и конструкцията (IEC 60952-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за самолети. Част 3: Спецификация на продукта и декларация за проекта и работните характеристики (IEC 60952-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Управление на процесите в авиационната електроника. План за управление. Част 1: План за управление на подготовката и поддържането на електронните компоненти (IEC 62239-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 1: Избягване на използването на подправени, фалшиви и рециклирани електронни компоненти (IEC 62668-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 2: Управление на електронни компоненти от източници, които не са франчайзингови дистрибутори (IEC 62668-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още