Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG) (ISO/DIS 10239:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Ръководство за собственика (ISO/FDIS 10240:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Водонепроницаеми или бързо отводняващи се вдлъбнатини и кокпити (ISO 11812:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Водонепроницаеми или бързо отводняващи се вдлъбнатини и кокпити. Изменение 1 (ISO 11812:2020/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Оценяване и категоризация на устойчивостта и плавателността. Част 1: Неветроходни лодки с дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO/DIS 12217-1:2020)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Оценяване и категоризация на устойчивостта и плавателността. Част 2: Ветроходни лодки с дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO/DIS 12217-2:2020)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Оценяване и категоризация на устойчивостта и плавателността. Част 3: Лодки с дължина на корпуса, по-малка от 6 m (ISO/DIS 12217-3:2020)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи линии на палубата. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO AWI 12401)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Малки плавателни съдове. Предпазване от падане зад борд и връщане на борд (ISO/DIS 15085:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Електрически задвижващи системи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-17 още

Надуваеми лодки. Част 3: Лодки с дължина на корпуса, по-малка от 8 m, и мощност на двигателя 15 kW и по-голяма (ISO/DIS 6185-3:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Измерване и деклариране на мощноста. Част 2: Електрическо морско задвижване (ISO/DIS 8665-2:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-17 още

Малки плавателни съдове. Електрически устройства. Защита срещу запалване на околни възпламеними газове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-17 още

Помпи корабни бутални вертикални с електрозадвижване. Основни параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-17 още

Лодки спасителни за морски кораби. Ключ снемаем със закрепване в горната част

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-17 още

Помпи корабни, вертикални, центробежни самозасмукващи с електрозадвижване. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Помпи корабни вертикални центробежни с електрозадвижване KB и KBC. Типове и основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Рудани с електроръчно задвижване за спускови устройства на спасителни средства на кораби. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още