Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Морски плавателни съдове и морска техника. Инструкции за планиране, провеждане и докладване на ходови изпитвания (ISO 19019:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-17 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 184/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 1 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 6 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 6 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 12 още