Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Балони за сгъстен въздух с налягане 3 MPа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения. Устройства за локализиране на оцелели в морето (Man Overboard Devices). Минимални изисквания, методи за изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC 63269:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Катодна защита на пристанищни инсталации (ISO 13174:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Кораби и морски технологии. Изисквания за зареждане на кораби, задвижвани с втечнен природен газ (ISO 20519:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Корабни и морски технологии. Технически изисквания за прикачни устройства за сухо отделяне/свързване за зареждане с втечнен природен газ (ISO 21593:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Катодна защита на крайбрежни вятърни паркове (ISO 24656:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Системи корабни. Изчислителни параметри на въздуха и изчислителна температура на задбордната вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 80 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 8/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 156 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 8 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 8/SC 1 още