Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-31 още

Рудани товарни корабни с електрическо или хидравлично задвижване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-17 още

Въжета стоманени корабни. Конструкция, размери и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Устройства корабни товарни стрелови. Блокове корабни за стоманени въжета. Типове, основни параметри и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Устройства корабни товарни стрелови. Блокове корабни стоманени за текстилни въжета

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 3: Кранове върху морски съоръжения с ниска товароподемност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Корабостроене. Лебедки за тралове (ISO 6115:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Устройства корабни товарни стрелови. Ред на товароподемностите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 4 още