Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 4: Изисквания и процедури за изпитване на аеродинамиката на открит релсов път

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 5: Изисквания и процедури за изпитване на аеродинамиката в тунели

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още

Железопътна техника. Изпитване и симулационни модели за приемане по експлоатационни характеристики на железопътни превозни средства. Изпитване в експлоатационен режим на работа и стационарни изпитвания

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Прави и ъглови крайни кранове за главния спирачен въздухопровод и главния тръбопровод на резервоара

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 1: Общи положения

50.60 Край на гласуването

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 2: Изисквания към производителите на заварени продукти

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 3: Изисквания относно конструкцията

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 4: Изисквания при производството

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 5: Контрол, изпитване и документация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Изисквания за безопасност при сблъсък на железопътни превозни средства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Габарити. Част 1: Общи положения. Общи правила за инфраструктурата и подвижния железопътен състав

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Габарити. Част 2: Подвижен железопътен състав

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Габарити. Част 3: Релсов път

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Габарити. Част 4: Каталог на дефинираните габарити.

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и разпределителни изключващи устройства

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и разпределителни изключващи устройства

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още

Железопътна техника. Наблюдение за промяна на състоянието на буксата. Изисквания към интерфейса и конструкцията. Част 1: Пътно оборудване и букса на подвижен състав

50.60 Край на гласуването

ТК-70 още

Железопътна техника. Наблюдение за промяна на състоянието на буксата. Изисквания към интерфейса и конструкцията. Част 1: Пътно оборудване и букса на подвижен състав

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още