Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Велосипеди. Велосипеди с помощно електрическо задвижване. Велосипеди EPAC

50.60 Край на гласуването

ТК-14 още

Велосипеди. Велосипеди с помощно електрическо задвижване. Велосипеди EPAC

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания и методи за изпитване на блокировки на велосипеди

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Велосипеди за товари. Част 1: Термини и определения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Велосипеди за товари. Лекотоварни двуколесни велосипеди. Механични аспекти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Велосипеди за товари. Част 3: Лекотоварни велосипеди с 3 или повече колела. Механични аспекти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Велосипеди за товари. Част 5: Електрически аспекти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Велосипеди за товари. Част 7: Ремаркета

40.60 Край на общественото допитване

ТК-14 още

Велосипеди. Багажници за велосипеди. Изисквания и методи за изпитване (ISO 11243:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Велосипеди. Велосипеди с помощно електрическо задвижване. Велосипеди EPAC

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания и методи за изпитване на блокировки на велосипеди

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-14 още

Велосипеди. Терминология

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-14 още

Велосипеди. Ремаркета за велосипеди. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Велосипеди BMX. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-14 още

Велосипеди. Велосипеди с помощно електрическо задвижване. Планински велосипеди EPAC

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Класификация на велосипеди в зависимост от тяхната употреба

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Велосипеди. Багажници за велосипеди. Изисквания и методи за изпитване (ISO 11243:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 1: Термини и определения (ISO 4210-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още