Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към техническите характеристики. Част 1: Програмирани уреди за шофьори нарушители в нетрезво състояние с мундщук и измерване на алкохолното съдържание на издишвания въздух и общо предпразно предназначение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към техническите характеристики. Част 7: Документ за монтаж

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 10: Полициклични ароматни въглеводороди (PAH) в полимери и електронни устройства чрез газова хроматография-масспектрометрия (GC-MS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 11: Трис (2-хлороетил) фосфат (TCEP) в пластмаси чрез газова хроматография-масспектрометрия (GC-MS) и течна хроматография-масспектрометрия (LC-MS)

50.60 Край на гласуването

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 13: Бисфенол А в пластмаси чрез откриване с течна хроматография- диодна решетка (LC-DAD), течна хроматография-масова спектрометрия (LC-MS) и течна хроматография-тандемна мас-спектрометрия (LC-MS/MS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 14: Определяне на SCCP и MCCP в електротехнически продукти чрез GC-NCI-MS

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-1: Откриване на наличие на вещества чрез рентгенова флуоресцентна спектрометрия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-103 още

Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата инсталация на таблото на автомобила. Част 2: Определения, методи за изпитване и общи експлоатационни изисквания (ISO/FDIS 8092-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Електрообзавеждане на автомобили. Прекъсвачи и превключватели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Електрообзавеждане на автомобили и трактори. Термометри електрически. Основни параметри. Габаритни и присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Проводници автомобилни с половинилхлоридна изолация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-58 още

Електрообзавеждане на автомобили. Основни означения на клемите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Електрообзавеждане на автомобили. Прекъсвачи механични. Монтажни отвори кръгли. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Електрообзавеждане на автомобили. Манометри. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Табла за предпазители за моторни превозни средства. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети. Превключватели за пътепоказатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Означения условни графични в електрическите схеми на автомобилите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още