Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Превозни средства на природен газ. Изисквания към работилниците за LNGV (превозни средства на втечнен природен газ) и към управлението на превозни средства на втечнен природен газ (LNG)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-60 още

Ергономия на топлинна среда. Оценка на топлинна среда в превозни средства. Част 2: Определяне на еквивалентната температура

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-59 още

Ергономия на топлинна среда. Оценка на топлинна среда в превозни средства. Част 3: Оценка на топлинния комфорт чрез използване на хора

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-59 още

Автомобили. Плавност на движението. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Допустими нива на външен шум и методи за измерване

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Средства автотранспортни. Методи за измерване на масата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Транспортни средства. Контролни изпитвания при внос

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Сблъсквания. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Вериги против буксуване. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Автомобили, трактори, мотокари, двигатели. Резервни части. Правила за приемане, маркировка, опаковка, транспорт и съхранение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Превозни средства на природен газ. Изисквания към работилниците за NGV (превозни средства на природен газ) и към управлението на превозни средства на компресиран природен газ (CNG)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Пътни превозни средства. Машини за монтиране и демонтиране на гуми за превозни средства. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пътен транспорт и телематичен трафик (RTTT). Технически характеристики и методи за изпитване на радарни устройства, работещи в обхвата от 76 GHz до 77 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Механични вибрации. Лабораторен метод за оценяване на вибрацията на седалки в превозни средства. Част 1: Основни изисквания (ISO 10326-1:2016, коригирана версия 2017-02)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Ергономия на топлинна среда. Оценка на топлинна среда в превозни средства. Част 2: Определяне на еквивалентната температура (ISO 14505-2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия на топлинна среда. Оценка на топлинна среда в превозни средства. Част 3: Оценка на топлинния комфорт чрез използване на хора (ISO 14505-3:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още