Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 2: Кабелна M-Bus комуникация. Изменение 1

50.60 Край на гласуването

ТК-28 още

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 3: Приложни протоколи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-28 още

Техника за зимно поддържане. Информационни системи за състоянието и метеорологичната обстановка на пътищата. Част 3: Изисквания за измерените стойности на стационарни технически средства

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-100 още

Здравеопазване на животните. Електронен обмен на данни при лабораторни изпитвания

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-32 още

Системи за автоматизация и регулиране на сгради (BACS). Част 1: Спецификация и изпълнение на проекта (ISO/FDIS 16484-1:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-41 още

Системи за автоматизация и техническо управление на сгради (BACS). Част 2: Хардуер (ISO/DIS 16484-2:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-41 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране и разработване (ISO 25119-1:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране и разработване. Изменение 1 (ISO 25119-1:2018/Amd 1:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 2: Етап "Идеен проект" (ISO 25119-2:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 3: Разработване на серии, хардуер и софтуер (ISO 25119-3:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 3: Разработване на серии, хардуер и софтуер. Изменение 1 (ISO 25119-3:2018/Amd 1:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 4: Производство, работа, изменение и поддържащи процеси (ISO 25119-4:2018)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Трактори и земеделска и горска техника. Части на системите за управление, свързани с безопасността. Част 4: Производство, работа, изменение и поддържащи процеси. Изменение 1 (ISO 25119-4:2018/Amd 1:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Обмен на видими данни между доставчиците на логистични информационни услуги (ISO/DIS 23355:2022)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-80 още

Техника за зимно поддържане. Информационни системи за състоянието и метеорологичната обстановка на пътищата. Част 4: Методи за изпитване на стационарно оборудване

50.60 Край на гласуването

ТК-100 още

Апаратура съобщителна електронна. Захранващи напрежения и методи за измерване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-57 още

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 1: Обмен на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 2: Кабелна M-Bus комуникация

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-28 още