Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информатика в здравеопазването. Системен функционален модел за електронно здравно досие HL7, версия 2.1 (EHR FM) (ISO/DIS 10781:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Цифрово представяне и обмен на данни в медицината (DICOM), включително схема и управление на данни (ISO/CD 12052:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Система от принципи за осигуряване на непрекъснатост на медицинската помощ (ISO/AWI 13940:2022)

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Терминологични ресурси. Част 1: Характеристики ( ISO/CD 17117-1:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Структури по категории за представяне за представяне на сестринската практика в терминологични системи (ISO/FDIS 18104:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-80 още

Стоматология. 2D рентгенов анализ, базиран на изкуствен интелект (AI). Генериране на данни, анотация и обработка на данни

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с данни за пациента. Част 5: Данни за идентификация (ISO 21549-5:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с данни за пациента. Част 6: Административни данни ( ISO/DIS 21549-6 :2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Здравна карта с данни за пациента. Част 7: Медицински данни (ISO/FDIS 21549-7:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Портфолио от референтни стандарти (RSP). Клинична образна диагностика (ISO 21860:2020)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Mеждународно медицинско досие на пациент (ISO/CD 27269:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10419: Специално устройство. Инсулинова помпа (ISO/IEEE 11073-10419:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Оперативна съвместимост на информационните системи за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на общественото здраве (ISO 5477:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Класификация на случаи за обработване на лична здравна информация (ISO/DTS 14265:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Изисквания за регистрация за освобождаване на лекарствен продукт (ISO/AWI TS 19293:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени продукти (IDMP). Указания за прилагане на ISO 11238 по отношение на елементи от данни и структури за уникална идентификация и обмен на регламентирана информация за вещества (ISO/AWI TS 19844.2:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Клинични данни. Основни принципи за хармонизиране на термините и идентификаторите на терапевтичните показания (ISO/DTS 5499:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Логически модел за идентифициране на лекарствени продукти за ISO 11615 (ISO/AWI TS 6476:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-80 още