Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 4: Данни за обмен

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Техника за зимно поддържане и обслужване на пътища. Събиране и предаване на данни. Част 1: Събиране на данни в превозното средство

40.60 Край на общественото допитване

ТК-100 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изисквания за прилагане на протоколи от високо ниво (HLAP) за система за електронно повикване (eCall) с използване на GSM/UMTS мрежи с комутационни вериги (2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изпитване за съответствие на принципа на крайните точки (end to end) за системата за електронно повикване (еCall)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 4: Определения и процедури за инженерни системи за проектиране и валидиране на сценарии за изпитване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-15 още

Електронно събиране на такси. Профили за прилагане на оперативна съвместимост при обмен на информация между предоставяне на услуги и тол таксуване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. eCall HLAP в хибридна верига и мрежова среда с комутация на пакети

50.60 Край на гласуването

ТК-97 още

Авиационна и космическа техника. Безпилотни летателни системи. Част 002: Директна дистанционна идентификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Пасивна UHF RFID за използване във въздуха

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Вградени етикети. Избор за фиксиране при монтаж, премахване и подмяна на вградени етикети

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Железопътна техника. Приложения при подвижен състав. Софтуер на борда на подвижния състав

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Изисквания за разработване на софтуер

50.60 Край на гласуването

ТК-70 още

Авиационна и космическа техника. LOTAR. Дългосрочно архивиране и възстановяване на цифрова техническа документация на продукта, такава като 3D, CAD и PDM данни. Част 001: Структура

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. LOTAR - Дългосрочно архивиране и възстановяване на цифровата техническа документация на продукт като 3D, CAD и PDM данни. Част 007: Термини и позовавания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Електронно събиране на такси. Обмен на информация от проверка за съответствие на автономни системи (ISO/FDIS 12813:2023)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Комуникация за подобряване местоположението на автономни системи (ISO/DIS 13141:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото и крайпътното оборудване за съответствие с ISO 12813. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO 13143-1:2020)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Речник за графични дании. Част 1: Спецификации (ISO/DIS 14823-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още