Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Интелигентни транспортни системи. Референтен модел на данни. Част 10: Алтернативни режими

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 4: Данни за обмен

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Техника за зимно поддържане и обслужване на пътища. Събиране и предаване на данни. Част 1: Събиране на данни в превозното средство

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-100 още

Електронно събиране на такси. Профил на приложение на оперативна съвместимост за DSRC

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Обществен транспорт. Интерфейс за услуги за обмен на оперативна информация в реално време свързана с дейността на обществения транспорт. Част 2: Комуникационна инфраструктура

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото и крайпътното оборудване за съответствие с EN 15509

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изисквания за прилагане на протоколи от високо ниво (HLAP) за система за електронно повикване (eCall) с използване на GSM/UMTS мрежи с комутационни вериги (2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изпитване за съответствие на принципа на крайните точки (end to end) за системата за електронно повикване (еCall)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Профили за прилагане на оперативна съвместимост при обмен на информация между предоставяне на услуги и тол таксуване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Концепция за допълнителни данни за eCall за ограничения на оборудването

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. eCall HLAP в хибридна верига и мрежова среда с комутация на пакети

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Авиационна и космическа техника. Безпилотни летателни системи. Изисквания за директна дистанционна идентификация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Пасивна UHF RFID за използване във въздуха

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Вградени етикети. Избор на фиксиране за инсталиране, премахване и подмяна на вградени етикети

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Железопътна техника. Приложения при подвижен състав. Софтуер на борда на подвижния състав

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Междуфункционален софтуерен стандарт за железопътните линии

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Авиационна и космическа техника. LOTAR. Дългосрочно архивиране и възстановяване на цифрова техническа документация на продукта, такава като 3D, CAD и PDM данни . Част 001: Структура

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. LOTAR - Дългосрочно архивиране и възстановяване на цифрова техническата документация на продукта, като например 3D, CAD и PDM данни. Част 007: Условия и референции

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-36 още