Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за обработка на информация. Речник. Част 37: Биометрия (ISO/IEC 2382-37:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Анализ на пропуските в стандартите за Европейски портфейли за цифрова идентичност

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Системи за идентификация на карти. Телекомуникационни приложения. Телефонен апарат с карти с интегрални схеми

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-57 още

Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина. Част 1: Принципи за проектиране на интерфейса на потребителя

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина. Част 2: Размери и разположение на идентификатора за ІD-1 карти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина. Част 3: Клавиатури

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина. Част 4: Кодиране на изискванията на потребителя със специални нужди

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Системи с идентификационни карти. Интерфейс човек-машина. Част 5: Релефни осезаеми (тактилни) символи за разграничаване на приложения на карти ID-1

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването. Карти: Общи характеристики

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Системи за идентификационни карти. Приложения за наземен транспорт. Приложения за съвместно работещ обществен транспорт. Рамка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Системи с карти за идентификация. Приложения за наземен транспорт. Част 1: Видове първични данни, списъци с общи кодове и общи елементи на данни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Системи с карти за идентификация. Приложения за наземен транспорт. Част 2: Елементи на данни и списъци с кодове, свързани с плащане при превоз и пътуване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Многоезичен речник по биометрия на база на английската версия на ISO/IEC 2382-37:2012

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването. Системи за номерация и процедури за регистрация за идентификаторите на издателя

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Приложен интерфейс за сигурни елементи за електронна идентификация, автентификация и удостоверителни услуги. Част 1: Въведение и общи определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Приложен интерфейс за сигурни елементи за електронна идентификация, автентификация и удостоверителни услуги. Част 2: Услуги за подпис и печат

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Приложен интерфейс за сигурни елементи за електронна идентификация, автентификация и удостоверителни услуги. Част 3: Протоколи за автентификация на устройства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Приложен интерфейс за сигурни елементи за електронна идентификация, автентификация и удостоверителни услуги. Част 4: Специфични протоколи за поверителност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-57 още