Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Промишлени мрежи. Едноточков цифров комуникационен интерфейс. Част 3: Разширения за безжични комуникации (IEC 61139-3 ED1)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:202X)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Спецификации за оперативна съвместимост и метод на комуникация на външни захранващи източници на енергия, използвани с компютърни и потребителски устройства

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Единна система за конструкторска документация. Означения условни графични в електрическите схеми. Системи за предаване на информация с временно разделяне на каналите

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Предаване и мултиплексиране (TM). Физични и електрически характеристики на йерархични цифрови интерфейси за устройства, използващи 2 048 kbit/s – базирани на плезиохронни или синхронни цифрови йерархии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване и мултиплексиране (TM). Функционални характеристики на интерфейси за 2 048 kbit/s

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

IEC 60821 VMEbus. Микропроцесорна системна шина за данни от 1-байт до 4-байта (с промени) (IEC 60821:1991)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Магнетофони. Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели (525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50 системи). Част 4: Заглавие на таблиците и съдържанието (IEC 61834-4:1998/A1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 1: Общи положения (IEC 61883-1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 4: SD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-2:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 3: HD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-3:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 4: MPEG2-TS предаване на данни (IEC 61883-4:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 5: SDL-DVCR предаване на данни (IEC 61883-5:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио-/видеоустройства. Цифров интерфейс. Част 6: Протокол за предаване на аудиоданни и музика (IEC 61883-6:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Битова звукова/видео апаратура. Цифров интерфейс. Част 7: Предаване на ITU-R BO.1294, Система В (IEC 61883-7:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 4: Атрибути на модели на обекти за интегриране на управлението на производствените операции (IEC 62264-4:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Интерфейс за диагностика на услугата за потребителски електронни продукти и мрежи. Приложение за IEEE 1394 (IEC 62286:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още