Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Промишлени мрежи. Едноточков цифров комуникационен интерфейс. Част 3: Разширения за безжични комуникации (IEC 61139-3 ED1)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

IEC 60821 VMEbus. Микропроцесорна системна шина за данни от 1-байт до 4-байта (с промени) (IEC 60821:1991)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Магнетофони. Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели (525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50 системи). Част 4: Заглавие на таблиците и съдържанието (IEC 61834-4:1998/A1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 1: Общи положения (IEC 61883-1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 4: SD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-2:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 3: HD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-3:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 4: MPEG2-TS предаване на данни (IEC 61883-4:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 5: SDL-DVCR предаване на данни (IEC 61883-5:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио-/видеоустройства. Цифров интерфейс. Част 6: Протокол за предаване на аудиоданни и музика (IEC 61883-6:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Битова звукова/видео апаратура. Цифров интерфейс. Част 7: Предаване на ITU-R BO.1294, Система В (IEC 61883-7:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Интерфейс за диагностика на услугата за потребителски електронни продукти и мрежи. Приложение за IEEE 1394 (IEC 62286:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифрови звукови сигнали. Цифров входно-изходен интерфейс. Предаване на цифрови звукови сигнали по мрежи в режим на асинхронно пренасяне (ATM)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Устройства за входни данни на домашни мултимедийни системи. Ръководство (IEC 62514:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

USB интерфейси за данни и захранване. Част 1-1: USB интерфейси. Общи компоненти. Спецификация за зареждане на батерии по USB, преработено издание 1.2 (TA 14) (IEC 62680-1-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

USB интерфейси за данни и захранване. Част 1: Спецификация на USB, преработено издание 2.0 (IEC 62680-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

USB интерфейси за данни и захранване. Част 2-1: Спецификация на USB, преработено издание 2.0 (TA 14) (IEC 62680-2-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

USB интерфейси за данни и захранване. Част 2-2: USB. Спецификация на микро USB кабели и съединители, преработено издание 1.01 (TA 14) (IEC 62680-2-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още