Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Окабеляване на разпределителни мрежи за достъп (PDAN) в помещения за поддържане на оптични широколентови мрежи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-12: Комуникационен профил за широкообхватни мрежи с ниска мощност (LPWAN)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Спецификация на интерфейс на инструменти за полеви устройства (FDT). Част 1: Преглед и ръководство (IEC 62453-1:202Х)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства (FDT). Част 302: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF 2 (IEC 62453-302:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-21 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 5-1: Модел на зрялост за управление на енергията и устойчивостта на околната среда

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Цифрова клетъчна далекосъобщителна система (фаза 2+) (GSM). Допълнителни услуги за идентификация на линията. Етап 3 (GSM 04.81 издание 7.0.1 от 1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Услуги и протоколи за перспективни мрежи (SPAN). Допълнителна услуга "Отхвърляне на анонимно повикване". Описание на услугата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAD). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN)-тип 2. Изпитване за съответствие на конвергентния слой с пакетно базиране. Част 1: Обща част. Подчаст 1: Предварителен протокол за обявяване на осъществено съответствие (PICS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAD). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на конвергентния слой с пакетно базиране. Част 1: Обща част. Подчаст 2: Технически изисквания към структурата на изпитвателната последователност и целите на изпитването (TSS&TP)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAD). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на конвергентния слой с пакетно базиране. Част 1: Обща част. Подчаст 3: Технически изисквания на избрани изпитвания от общата изпитвателна последователност (ATS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1: Основна функция "пренос на данни". Подчаст 1: Предварителен протокол за обявяване на осъществено съответствие (PICS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1: Основна функция "пренос на данни". Подчаст 2: Спецификация на изпитвателната последователност и на целите на изпитването (TSS&TP)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1: Основна функция "пренос на данни". Подчаст 3: Спецификация на избрани изпитвания от общата изпитвателна последователност (ATS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 2: Подслой за управление на радиолинията (RLC). Подчаст 1: Предварителен протокол за обявяване на осъществено съответствие (PICS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 2: Подслой за управление на радиолинията (RLC). Подчаст 2: Технически изисквания на изпитвателната последователност и на целите на изпитването (TSS&TP)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още