Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване. Част 20: Алтернативни конфигурации за окабеляване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-4: Инфраструктура на телекомуникационно окабеляване

50.60 Край на гласуването

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-8: Ефективност на използването на въглерода

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-9: Ефективност на използването на вода.

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Информационни технологии. Измерване на връзки от край до край, модулни щепселни връзки и директно свързване на кабели

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване на разпределителни мрежи за достъп (PDAN) в помещения за поддържане на оптични широколентови мрежи

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-57 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-Х: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип X (IEC 61784-3-Х:202Х)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-Х: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип Х (IEC 61158-4-X:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-Х: Определяне за услуга на приложния слой. Елементи тип Х (IEC 61158-5-Х:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-X: Спецификация на протокола на приложния слой. Елементи тип X (IEC 61158-6-X:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Спецификация на интерфейс на инструменти за полеви устройства (FDT). Част 1: Преглед и ръководство (IEC 62453-1:202Х)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Спецификация на интерфейс на инструменти за полеви устройства (FDT). Част 2: Понятия и подробно описание (IEC 62453-2:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства (FDT). Част 302: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF 2 (IEC 62453-302:202X)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Спецификация на интерфейс на инструмети за полеви устройства (FDT). Част 309: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF 9 (IEC 62453-309:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Носими електронни устройства и технологии. Част 801-1: Интелигентни телесни мрежи (SmartBAN). Подобрен физически слой с ултра ниска мощност (IEC 63203-801-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-19 още