Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61784-3-2:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-2: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-4-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-26: Определяне на услуга на приложния слой. Елементи тип 26 (IEC 61158-5-26:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-26: Спецификация на протокола на приложния слой. Елементи тип 26 (IEC 61158-6-26:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Спецификация на интерфейс на инструменти за полеви устройства (FDT). Част 1: Преглед и ръководство (IEC 62453-1:202Х)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства (FDT). Част 302: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF 2 (IEC 62453-302:202X)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 1-2: Изисквания към характеристики на сигнали, предавани от системата за превключване по време на работа (TA 5) (IEC 60728-1-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-1: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 1 (IEC 61158-3-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-13: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 13 (IEC 61158-3-13:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-14: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 14 (IEC 61158-3-14:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-3-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-20: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 20 (IEC 61158-3-20:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-22: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 22 (IEC 61158-3-22:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-24: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 24 (IEC 61158-3-24:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още